OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

- Dfs Stupavjánek -

Stupavjánek fotogaléria
SPONZOR
Žiadne data alebo nastavenie...

Vitajte na našej webovej stránke.

Detský folklórny súbor

S t u p a v j á n e k


Detský folklórny súbor Stupavjánek založilo v septembri 2013 občianske združenie STUPAVJAN. Nadviazalo tak na folklórny súbor, ktorý zanikol v roku 1993 pre nezáujem, nevyhovujúce  podmienky a zmeny v spoločnosti.

Dnes si už Stupavjánek vydobyl svoje miesto v spoločenskom živote mesta Stupava, šíri a zachováva zvyky, piesne, detské ľudové hry, tance, kroje a nárečie našich starých otcov a mám, ktoré sa do dnešných čias podarilo uchovať.

Zakladateľkou a umeleckou vedúcou súboru je Oľga Šáliová (Mózová), DiS. art., absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, kde vyštudovala odbor slovenský ľudový tanec. Po skončení štúdia pracovala ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Malackách a popri tom viedla do roku 1993 v Stupave folklórny súbor Stupavjánek, ktorý v roku 1991 vystupoval pred Alexandrom Dubčekom, čo bolo pre súbor najväčšie ocenenie.

Dnes  sa snaží obnoviť medzi deťmi a mládežou kladný vzťah a hrdosť k nášmu folklórnemu dedičstvu a o jeho čo najautentickejšie  prevedenie.

Dfs Stupavjánek je tu pre deti zo Stupavy a okolia, pre radosť z tanca, spevu a v neposlednom rade aby nevymizlo  naše krásne nárečie - záhoráčština.  Snažíme sa v každom nájsť to, čo mu ide najlepšie a pretaviť to na javisko. Našou prioritou je priviesť deti k folklóru, k radosti z pohybu a aby s hrdosťou na naše tradície odovzdávali v budúcnosti nadobudnuté vedomosti  svojim deťom. Lebo tak to je . Keď nezaseješ, nebudeš žať.

Deťom z DFS Stupavjánek tlieskajú nie len diváci zo Slovenska, ale aj v Čechách a Rakúsku. Neodmysliteľnou súčasťou sú vystúpenia počas festivalu Dni zelá v Stupave, Župných Vianoc v Stupave,  Dni Vianoc v Inchebe, Dňa kroja v Lábe, atď.

Naše vystúpenia tvoria ucelené, tématicky zamerané pásma, ktoré sa dajú využiť nie len na folklórnych prehliadkach, ale aj na spestrenie pri rôznych spoločenských udalostiach a mestských slávnostiach, či už ako celok, alebo jednotlivé tance.

 O chod súboru sa s láskou stará:

- umelecká vedúca súboru, choreografka, tanečná pedagogička - Oľga Šáliová (Mózová), DiS. art.

- dramaturgička, pedagogička spevu - Mgr. art. Andrea Janušková (Balcerčíková)